סיפורי
גבורה
יהודית

על השואה

זוכרים

0
יהודים שנרצחו על קידוש ה'
0
קהילות יהודיות שנכחדו
0
בתי כנסיות שנחרבו עד היסוד
0
קברי אחים שהתגלו מהשואה

לא נשכח!

ארגון זוכרים הוקמה במטרה לחקוק בדורינו אשר לא ידע את יוסף את החורבן ואת האסון אשר פקד את היהדות בכלל ויהדות אירופה בפרט בהשמדת 2 שליש מזרע אברהם יצחק ויעקב ע"י הצוררים הנאצים ימש"ו,

לצערינו קמו זדים ברחבי העולם אשר מטרתם אחת, להכחיש את הקשר בן המלחמה הנוראה לבין חורבן יהדות אירופה הנפשי והרוחני, אך לדאבון לבנו ככל שעוברות השנים, דור השואה הולך ונכחד הדור הצעיר כבר אינו מלקק את פצעי שנות הזוועה ולאט לאט מתחילים להישכח מליבנו אנו את האסון הגדול אשר פקד את עמנו,

השליחות שלנו הוא לחבר בין מאורעות השואה למורשת היהודית ההיסטורית שהיא כח קיומו של העם היהודי,

לשם כך הוקמה ארגון זוכרים בכדי להנגיש לדור הצעיר את הסיפור הטראגי שארע לעמנו ולקיים את המצווה הידועה של

סיפורי הצלה של רבנים ואדמורי"ם

סיפורי הצלה של רבנים ואדמורי"ם שזכו להינצל מציפורני הנאצים ימ"ש וזכו בסייעתא דשמייא לחבוק את ארץ הקודש.

סיפורי גבורה יהודית מחולק לפי מדינות

סיפורי הצלה של רבנים ואדמורי"ם שזכו להינצל מציפורני הנאצים ימ"ש וזכו בסייעתא דשמייא לחבוק את ארץ הקודש.

סיפורי גבורה יהודית מחולק לפי שנים

סיפורי הצלה של רבנים ואדמורי"ם שזכו להינצל מציפורני הנאצים ימ"ש וזכו בסייעתא דשמייא לחבוק את ארץ הקודש.

סיפור השתלשלות המלחמה מעלייתו עד נפילתו של הצורר ימ"ש

סיפורי הצלה של רבנים ואדמורי"ם שזכו להינצל מציפורני הנאצים ימ"ש וזכו בסייעתא דשמייא לחבוק את ארץ הקודש.

מהרו כבר עכשיו לתפוס תאריך, ולהבטיח לעצמכם השתתפות במסע המסעיר והמרתק 'בעקבות מלחמת העולם השניה'

סיפורי הצלה של רבנים ואדמורי"ם.

סיפורי הצלה של רבנים ואדמורי"ם שזכו להינצל מציפורני הנאצים ימ"ש וזכו בסייעתא דשמייא לחבוק את ארץ הקודש.


סיפורי גבורה יהודית מחולק לפי מדינות.

סיפורי הצלה של רבנים ואדמורי"ם שזכו להינצל מציפורני הנאצים ימ"ש וזכו בסייעתא דשמייא לחבוק את ארץ הקודש.


סיפורי גבורה יהודית מחולק לפי שנים

סיפורי הצלה של רבנים ואדמורי"ם שזכו להינצל מציפורני הנאצים ימ"ש וזכו בסייעתא דשמייא לחבוק את ארץ הקודש.


סיפור השתלשלות המלחמה מעלייתו עד נפילתו של הצורר ימ"ש

סיפורי הצלה של רבנים ואדמורי"ם שזכו להינצל מציפורני הנאצים ימ"ש וזכו בסייעתא דשמייא לחבוק את ארץ הקודש.